Tag Archive: medieplan


Gratis medieplanstjek

Få en gratis og uforpligtende analyse af din medieplan. Det er først og fremmest en analyse, men vi kommer også med konkrete medieanbefalinger.

Når vi skal evaluere din medieplan, er der en række forhold, som vi skal vide. Hver medieplan har sine forudsætninger, og skal derfor vurderes ud fra disse.

  • Ønsker du at ramme så mange som muligt inden for din målgruppe med dine medieindrykninger, så skal du finde de medier, som giver en høj dækning.
  • Ønsker du derimod, at dit budskab skal optræde i et redaktionelt miljø, hvor der er større sandsynlighed for, at det bliver læst, skal du finde de medier, som har en høj affinitet.
  • Hvis du går efter den laveste pris, og er ligeglad med nettodækning og kontaktkvalitet (vil vi ikke råde dig til) skal du finde de medier som har den laveste kontaktpris (dvs. prisen for at komme i kontakt med 1.000 personer i din målgruppe).
  • I nedenstående tabel har vi opstillet en bruttoliste over medier sorteret ud fra deres dækningsevne.

medieplanl+ªgningpr+©ve-3-1

Denne bruttoliste vil være anvendelig såfremt din mediemålsætning er høj dækning i målgruppen.

  • Vi kan hjælpe dig med at identificere de medier som du leder efter. Det kræver blot at du kender dine mediemål.
  • Udover dine mediemål, som f. eks. dækning, skal vi vide hvem din målgruppe er – gerne ud fra demografiske, geografiske, økonomiske eller interessemæssige kriterier.
  • Du får en anbefaling i form af en bruttoliste med relevante medier (se overstående tabel), som er udvalgt på bagrund af data fra Indeks Danmark, som er det officielle medieforbrugsindeks. Konklusioner og anbefalinger leveres i form af en powerpoint-præsentation.

Ring på 3332 5063 eller mail til kontakt@medieguruerne.dk og få et gratis medieplanstjek. Vi sender ikke medieplanstjekket, men inviterer dig derimod ind til en præsentation hos os.

Du er velkommen til at besøge vores hovedside, hvis du vil vide lidt mere om os.

Ser frem til at høre fra dig.

Mange hilsner

Thomas Planck

Kreativ medieplanlægning

Inden for de sidste 15 år er medieudbudet eksploderet og nye reklamemedier som internettet, PC-medier, postkort, ambiente medier har set dagens lys i den periode. Man har endvidere oplevet utallige knopskydninger på medieområdet, hvor etablering af specialiserede TV-kanaler og sektionalisering hos dagbladene bare er få eksempler på dette.

Denne udvikling stiller dagens masseforførere i et dilemma. På den ene side medfører det voksende antal mediebureauer og reklamebureauer (bl.a. et reklamebureau som Justkidde)en øgede muligheder for at op nå en bedre kontakt med målgruppen (selv hvis der er tale om folk med heste), men på den anden side bliver det også svære at overskue mængden af mulighederne og dermed at vælge de rigtige mediebureauer.

I den forbindelse er det ikke tilstrækkeligt at henfalde til kvantitative og økonomiske estimeringer som legitimt beslutningsgrundlag for medievalget. Fokus skal i højere grad ligge på mediernes funktioner og kvaliteter i kommunikationsprocessen herunder samspillet mellem mediets anvendelsesmuligheder og den kreative udformning.

Dette kræves at der lægges større vægt på at forstå forbrugernes motiver, brug og opfattelse af reklamer og medier.

Hos Medieguruerne fokuserer vi netop på at skabe sammenhængen mellem kreative løsninger og medievalget som giver den bedste effekt. Ligesom det gælder at medievalget ikke må være bestemmende for den kreative løsning må den kreative løsning til gengæld ikke ignorere mediets egenskaber, hvis kampagnen skal have effekt.

Forbrugernes valg af medier er således blevet mere vigtig end mediets distributionskraft.

Konkurrencen om forbrugernes opmærksomhed har aldrig været stærkere og kravet at bryder i gennem en laminering af reklamestøj har heller aldrig været mere pressende end det er nu. Hos Medieguruerne er vi opmærksomme på disse udfordringer, og vi ved godt at man ikke bare kan lave ”business as usual” hvis man skal bryde igennem på et mere og mere støjende marked.

Ønsker du at høre mere om hvordan Medieguruerne laver kreative og konventionsbrydende løsninger tilpasset mediernes kommunikative egenskaber er du velkommen til at kontakte

Thomas Planck på tlf.: 33 32 50 63.

Med Venlig Hilsen

Thomas Planck

Powered by WordPress | Theme: Motion by 85ideas.